منتو دکور

لرنو وب

ویدئو

مدل های مختلف و بروز کاغذ دیواری

ویدئویی که در اختیار شما قرار داده ایم درباره مدل های مختلف کاغذ دیواری می باشد. در این ویدئو ما معیار ها به صورت تیتروار آورده ایم و به توضیح آنها می پردازیم.

برای تماشای این ویدئو در آپارات و یوتیوب روی لینکهای زیر کلیک نمایید

ویدئوی مدل های مختلف و بروز کاغذ دیواری در یوتیوب

ویدئوی مدل های مختلف و بروز کاغذ دیواری در آپارات

طراحی دکوراسیون اتاق خواب کودک

 ویدئویی که در اختیار شما قرار داده ایم درباره ی طراحی دکوراسیون اتاق خواب کودک می باشد.در این ویدئو ما معیار ها به صورت تیتروار آورده ایم و به توضیح آنها می پردازیم.

برای تماشای این ویدئو در آپارات و یوتیوب روی لینکهای زیر کلیک نمایید

ویدئوی طراحی دکوراسیون اتاق خواب کودک در یوتیوب

ویدئوی طراحی دکوراسیون اتاق خواب کودک در آپارات

مبلمان شیک و مدرن

 ویدئویی که در اختیار شما قرار داده ایم درباره ی مبلمان شیک ومدرن می پردازد.در این ویدئو ما معیار ها به صورت تیتروار آورده ایم و به توضیح آنها می پردازیم.

 

برای تماشای این ویدئو در آپارات و یوتیوب روی لینکهای زیر کلیک نمایید

ویدئوی مبلمان شیک ومدرن در یوتیوب

ویدئوی مبلمان شیک ومدرن در آپارات

طراحی دکوراسیون داخلی شیک و مدرن

 ویدئویی که در اختیار شما قرار داده ایم به طراحی دکوراسیون داخلی می پردازد.در این ویدئو ما معیار ها به صورت تیتروار آورده ایم و به توضیح آنها می پردازیم.

 

برای تماشای این ویدئو در آپارات و یوتیوب روی لینکهای زیر کلیک نمایید .

ویدئوی طراحی دکوراسیون داخلی شیک ومدرن در یوتیوب

ویدئوی طراحی دکوراسیون داخلی شیک ومدرن در آپارات

بهترین روش جداکردن کاغذدیواری از دیوار

یکی از ویژگی های مثبت کاغذ دیواری نسبت به سایر پوشش های دیواری قابلیت برداشتن آن از روی دیوار است که به سادگی انجام می شود.وسایل موردنیازبرای جداکردن کاغذدیواری :آب،موادشمیمیایی،بخار می باشد.

 


برای تماشای این ویدئو در آپارات و یوتیوب روی لینکهای زیر کلیک نمایید .

ویدئوی جداکردن کاغذدیواری از دیوار در یوتیوب

ویدئوی  جداکردن کاغذدیواری از دیوار در آپارات

بخش های دیگر منتو

منتو دکور  منتو عروس منتو فان  منتو سلامت